- Chỉ nên thực hiện trên cây phôi non đang tạo dáng, không nên áp dụng cho cây đã hoàn chỉnh và cây già.

- Thời gian thực hiện: Khi cây đã tích đủ nhựa và khi cây phát triển mạnh nhất (Đầu xuân và mùa mưa – Áp dụng cho thời tiết Bắc Bộ).

- Phần trên và dưới của đoạn ghép có đường kính gần bằng nhau.

- Không nên đánh chuyển khi thực hiện các thao tác nối, ghép.