Chăm sóc.

- Trong vòng 1 tuần sau khi trồng, tưới mỗi ngày 2 – 3 lần, sau đó mỗi ngày tưới 1 lần, bảo đảm cho đất luôn ẩm . Khi cây đã trưởng thành, vào mùa khô khoảng 5 – 7 ngày tưới 1 lần, vào mùa mưa chỉ tưới bổ sung.

- Cây Lài thường bị một số sâu bệnh. Với sâu ăn bông-ăn lá, có thể dùng thuốc Vifast 5 ND, Fastac 5 EC, Selecron 500ND, Supracide 40 EC. Với rệp sáp nên dùng máy bơm tưới vườn có áp xuất cao để xịt. Bệnh nấm mốc trắng trên gốc thân, dùng Kocide 53,8 DF;COC 85 WP, Viben-C50 BTN…Nhớ sau mỗi lần xịt thuốc, phải để ít nhất 1 tuần lễ mới được thu hái bông.

Thu hoạch.

Phải hái bông hằng ngày, thời gian thu hái tốt nhất là từ khoảng 10 giờ sáng đến 4 – 5 giờ chiều. Phải hái lúc bông chưa nở, vì khi đã nở thì chất lượng bông kém.