Để chuẩn bị cho việc tháp ghép, ta tiến hành tuần tự các bước sau:
- Chuẩn bị góc ghép là giai đoạn cắt ươm, nuôi góc ghép. Giai đoạn nầy mất thời gian từ 40 – 60 ngày.

- Giai đoạn ươm nuôi sau khi ghép (10 – 15 ngày).

- Giai đoạn hoàn thành việc tháp ghép và đem ra môi trường nuôi trồng (15 ngày sau tháp ghép).

- Giai đoạn trưởng thành: (Từ 6 tháng đến 1 năm)ở cuối giai đoạn nầy ta có thể hạ cây xương rồng tháp ghép xuống trồng thẳng để đạt độ thẩm mỷ hoặc ta phải ghép đổi sang chân tháp có tiết diện lớn hơn cho cân xứng với cũ giống xương rồng phía trên đả có kích thước lớn.