- Xương rồng ươm hột được 5 tháng tuổi. Mammillaria, Melocactus. Dùng làm con giống để ghép lên chân thanh long nhằm đốt giai đoạn nuôi trồng cây con, vì chúng phat triển rất chậm.

- Nhổ cây xương rồng khỏi chậu-dùng dao lam cắt ngang phần chân nơi vị trí để ghép (1/3 chiều cao cây).

- Cây xương rồng giống sau khi cắt xong.

- Cắt lại lát cắt thứ 2 kế cận lát cắt đầu cho cả gốc ghép và con giống để tạo mặt phẳng mới tốt hơn, rồi đặt con giống lên chân góc ghép (Với trường hợp nầy ta không cần gọt cạnh vỏ của chân thanh long vì con giống có tiết diện nhỏ hơn mặt phẳng gốc ghép).

- Cột chỉ ở vòng dây đầu tiên thật nhẹ và cẩn thận để không làm rớt cây xương rồng hoặc lệch vị trí trên chân góc ghép.

- Cột chỉ hoàn tất ở vòng cuối cùng ta có thể xiết mạnh hơn để cố định củ ghép với chân gốc ghép.

- Trùm nilon để tránh nước, đem vào nơi mát, Khô ráo từ 5 – 7 ngày, sau đó đem ra nuôi trồng, tháo chỉ và bao ra sau 10 -12 ngày ghép.

- Cây hoàn chỉnh trên góc ghép sau 4 tháng nuôi trồng.

- Tháp ghép xương rồng trên chân thanh long gai.

- Gốc ghép đã nuôi trồng 40 ngày sau khi cắt, thân đã cứng no thịt có thể chuẩn bị cắt ghép.

- Cắt ngang phần ngọn ở vị trí đỉnh ghép (Khoảng 1cm từ ngọn xuống). sau đó ta vạt xéo 3 cạnh bên như ghép góc thanh long.

- Tách cây giống từ cây mẹ. Nếu loại có đường kính nhỏ, thịt hơi mềm thì ta nên dùng dao lam để cắt cho ngọt, không bị dập.

- Cắt đứt phần đuôi của con giống, nên cắt lại lần 2 một lát mỏng kế sát để tạo mặt phẳng tốt hơn.

- Đặt con giống lên mặt phẳng gốc ghép. chú ý gốc ghép cũng được cắt lại để tạo mặt phẳng mới tốt hơn. (Đối với con giống nhỏ ta không cần vạt cạnh vỏ vủa chân thanh long gai.

- Cột chỉ như ghép ơ góc thăng long, chỉ xiết vừa tay chỉ cột, tranhq làm dập mặt cắt ghép và đỉnh sinh trưởng

- Trùm bao nylon, đem cây ghép đề nơi khô ráo, mát (50% ánh sáng )trong 5-7 ngày sau đó đem ra môi trường nuôi trồng. Sau 10-12 ngày tháo bịt nylon và chỉ để cây phát triển.

- Ba tháng sau khitháp ghép, cây xương rồng đã phát triển rất mạnh con giống nầy ra nhiều do chân thanh long gai phát triển mạnh và nhanh.