- Vạt xéo góc đoạn xương rồng càng cua.

- Chẻ xéo cạnh của gốc thanh long làm chân ghép.

- Đặt đoạn xương rồng càng cua đã vạt xéo vào rảnh cắt-mặt phẳng vạt xéo của xương rồng càng cua quay xuống dưới.

- Dùng tay lật ngọn thanh long về sau cho mở miệng vết cắt để đặt đoạn xương rồng càng cua vào không bị dập.

- Có thể ghép nhiều nhánh xương rồng càng cua cùng lúc trên gốc thanh long.

- Cây xương rồng sau khi ghép xong cũng nuôi dưỡng như các loại xương rồng tháp ghép khác.

- Sau khi ghép được 1 năm tuổi, xương rồng càng cua đả có thể cho hoa. Có thể ghép nhiều cây có màu hoa khác nhau lên cùng một cây xương rồng thanh long để có nhiều màu hoa trên 1 cây.