- Với cách ghép này bạn phải chờ cho những tược mới ra trên cây khế nhà bạn lớn cỡ điếu thuốc lá trở lên thì khi ghép mới dễ thành công (để cho dễ phân biệt mối tược mới ra này tạm gọi là một “gốc ghép”).

- Trên “gốc ghép” bạn dùng mũi dao nhọn rạch hai đường song song cách nhau khoảng 0,5cm, dài khoảng 1cm, phía dưới của hai đường này cắt một đường ngang nối liền hao đường này lại với nhau tạo thành hình chữ U (phần này gọi là “cửa sổ”).

- Trên cây cần lấy giống chọn một cành bánh tể có độ lớn tương đương với độ lớn của “gốc ghép”, lựa lấy một mắt mầm còn tốt (không bị sắt sạo, bầm giập), sau đó dùng mũi dao nhọn rạch 4 đường xung quanh mắt mầm tạo thành một hình chữ nhật sao cho khi lắp ráp chúng vừa khí với “cửa sổ” đã mở trên gốc ghép (phần này gọi là “Bo”).

- Lấy mũi dao nhọn bóc tách lớp vỏ trên “cửa sổ” rồ đặt “Bo” giống vào “cửa sổ”, sau cùng dùng dây nilon quấn vừa đủ chặt chỗ vừa ghép, khoảng 2 tuần sau mở dây nilon kiểm tra, nếu thấy “Bo” còn sống thì dùng kéo cắt bỏ đoạn ngọn của “gốc ghép” (cắt phía trên chỗ ghép khoảng 2 – 3cm). Sau một thời gian mắt mầm sẽ nhẩy tược tạo ra một cánh khrrs là giống mới được ghép vào.