1. Dụng cụ ghép mai:
- Dao lam

- Băng keo non

2. Cách ghép mai

- Bước 1: chọn nơi ghép, bạn có thể ghép vào thân mai, hoặc cành mai, hoặc bứ cứ chỗ nào bạn thích

- Bước 2: Nếu là cành thì bạn dùng dao lam lóc nhẹ lớp vỏ mai lên.

- Bước 3: Chọn nhánh mai con để ghép.
Nhánh mai ghép vào phải nhỏ như hình bên dưới (đường kính lớn hơn que tâm một chút), tuyệt đối phải ngắt hết lá nhánh ghép, nếu để lá nhánh ghép sẽ thoát hơi nước làm nhánh ghép chết khô.

Sau đó vạt dẹp hai bên.

- Bước 4: Ghép nhánh mai con đã vạt dẹp 2 bên vào thân ghép, rồi dùng băng keo non quấn thật chặt lại. Nếu kỹ hơn dùng bọc ny long buộc bên ngoài.

Sau 20 ngày thì nhánh ghép sẽ dính vào thân ghép, khi nào thấy nhánh ghép đã phát triển tốt thì tháo băng keo.