1. Giai đoạn chọn mẫu.

- Mẫu phải lấy từ cây mẹ hoặc cây đầu dòng đã được tuyển chọn.

- Cách chọn mẫu quả: quả to, không bị sâu bệnh, vừa đến độ chín vào tháng 8-9 là tốt nhât.

- Cách chọn mẫu chồi: Mẫu càng nhỏ, càng ngắn càng tốt, song chỉ nhỏ đến mức cho phép.Vì

2. Khử trùng mẫu cấy.

- Cách khử trùng mẫu quả: Quả lấy về cắt bỏ vợi phần cuống sau đó rửa với nước cất 4 – 5 lần → rửa bằng xà phòng → rửa bằng nước cất 4 – 5 lần → rửa bằng cồn 70 độ.

- Cách khử trùng mẫu chồi: Chồi mang về cắt bỏ bớt phần lá rồi rửa bằng nước cất 4 – 5 lần→ rửa bằng xà phòng → rửa nước cất 4-5 lần → rửa bằng cồn70o. Khử trùng trong tủ cấy

- Khử trùng mẫu quả: Rửa lại với nước cất vô trùng 4 – 5 lần → ngâm trong HgCl2 0,1% 10 – 12 phút → rửa nước cất vô trùng 4 – 5 lần, sau đó gắp vào đĩa petri vô trùng, dùng dao cấy, panh cấy lấy hạt ra đưa vào môi trường nhân giống ban đầu.

- Khử trùng mẫu chồi: Rửa lại với nước cất vô trùng 4 – 5 lần → ngâm trong HgCl2 0,1% trong vòng 5 – 7 phút → rửa với nước cất vô trùng 4 – 5 lần → gắp mầm ra đĩa petri vô trùng rồi cẩn thận tách hết các lá non → Khử lại bằng HgCl2 0,1% trong vòng 1 phút → rửa với nước cất vô trùng 4 – 5 lần → đưa chồi vào môi trường nhân giống ban đầu.

3. Nhân giống.

- Môi trường nhân giống hoa địa lan là môi trường MS (Murashigeskoog,1962) và có bổ sung các chất điều hòa sinh trưởng với tỉ lệ phù hợp tùy loài.

- Môi trường vào mẫu hạt:
+ MS + 100ml nước dừa + 20g đường + 50g khoai tây + 5,2g agar/1 lít.
+ Sau 6 – 8 tuần cấy chuyển sang môi trường nhân nhanh.
+ MS + 100ml nước dừa + 1mg Kinitin + 20g đường + 5,2g agar/ 1 lít
+ Sau 8 – 12 tuần cấy chuyển sang môi trường ra rễ

- Môi trường vào mẫu chồi:
+ Môi trường vào chồi ban đầu:
+ MS + 100ml nước dừa + 10g đường + 1,5mg BA + 4,6g agar/1 lít,
+ Sau 6 – 8 tuần chuyển sang môi trường nuôi cấy lát mỏng
+ MS + 100ml nước dừa + 10g đường + 1mg Kinitin + 4,6g agar/1 lít
+ Sau 6 – 8 tuần chuyển sang môi trường nhân nhanh.
+ MS+ 100ml nước dừa+ 1mg Kinitin+ 20g đường+ 5,2g agar/ 1lít
* Lưu ý: Nhiệt độ thích hợp để nhân giống địa lan là 22 – 26 độ C, pH thích hợp 5,5 – 6.

4. Tái sinh cây hoàn chỉnh in vitro.

Khi số cây giống đạt tiêu chuẩn cần thiết, chúng ta cấy chuyển sang môi trường ra rễ (MS+ 10g đường+ 0,3mg NAA+ 1g than hoạt tính+ 5,2g agar/1 lít)

5. Chuyển cây ra vườn ươm.

Khi cây đạt tiêu chuẩn cao 5 – 7cm, 3 – 4 lá, có rễ thật dài 3 – 4cm chúng ta tiến hành ra cây với giá thể dớn, dinh dưỡng. N:P:K+ vi lượng+ Vi ta min sau 3 – 4 tháng đưa ra vườn sản suất.