Dù mua lan ở đâu chúng ta cũng nên theo những cách sau đây:
- Đối với người mới chơi lan nên nhờ người có kinh nghiệm chỉ cho mua những cây dễ trồng. Không nên mua nhiều cây và nhiều loại cùng một lúc.

- Nếu mua lan ở nhà vườn hay nơi triển lãm nên đòi hỏi bảng tên rõ ràng. Nhiều khi cây lan mất bảng tên hay lầm bảng tên của cây khác do khách chọn lựa gây ra.

- Nên tìm hiểu xuất xứ cây lan muốn mua để đáp ứng môi trường tương ứng.

- Đối với những cây lan lạ từ ngoại quốc chúng ta nên xin một bản hướng dẫn cách trồng. Nên hỏi người bán càng nhiều chi tiết càng tốt về cây lan mình muốn mua:bón phân, tưới nước, thời gian cây ngủ đông … (nên đi sớm ngày đầu mới hy vọng có những bản hướng dẫn này).