- Chọn những cây còn khoẻ: lá mướt, không bầm giập.

- Rễ còn tươi, căng nuớc. Củ không bị hà, gặm nhấm.

- Không dấu hiệu có rệp, đốm đen do cháy nắng hay bị virus.

- Nếu là những cây bare root, rễ có thể khô héo, nhưng còn lá và ở kẽ gốc có mầm non xanh nhú ra.

- Chọn những cây khoẻ, xum xuê, bẹ lớn, nhiều thân, nhiều củ so với cả khay.

- Nên chọn cây có ít nhất một hoa để so sánh màu sắc với cây mẹ( mẫu). Nếu mua cây chưa có hoa thì màu sắc của hoa không được bảo đảm.