Duy trì độ ẩm cao nếu mùa nắng tưới ngày 2 lần, Che nắng 50 – 60%. Có thể chia ra 3 giai đoạn để tưới phân.
a. Giai đoạn lan phục hồi và ra rễ non
Một số loại phân thường dùng:
- Terra sorb – 4 dùng 2ml/lít nước
- NPK 30 – 10 – 10 hoặc NPK 30 – 15 – 10 dùng 1g/lít
- Vitamin B1 dùng 1ml/lít
Cách phun: Phun định kỳ 5 ngày/ lần.

b. Giai đoạn sinh trưởng
Một số loại phân thường dùng:
- Phân cá Fish Emulsion 1ml/lít nước.
- NPK 20 – 20 – 20 (1 – 1,5gam/lít).
- Vitamin B1 dùng 1ml/lít.
- NPK 30 – 15 – 10 dùng 1 – 1,5gam/lít Phun định kỳ 5 ngày/ lần.
- Phân Dynamic rải gốc 10g/gốc. Định kỳ rải gốc 1 – 1,5 tháng/lần. Rải phân khi rễ Mokara xuống nhiều và chạm với vỏ đậu .

c. Giai đoạn ra hoa
Một số loại phân thường dùng:
- Phân cá Fish Emulsion 1ml/lít nước.
- NPK 20 – 20 – 20 (1 – 1,5gam/lít).
- Vitamin B1 dùng 1ml/lít.
- Phân Dynamic rải gốc 10g/gốc. Định kỳ rải gốc 1 – 1,5 tháng/lần .
- Rong biển 10g/30ml.
- Phòng trừ sâu bệnh: Thực hiện phun phòng định kỳ 10 – 15 ngày /lần. Sử dụng luân phiên các loại thuốc khác nhau:
+ Thuốc trừ bệnh thường dùng là Rhidomil, Aliette, Score, Vicarben,…
+ Thuốc sâu: Decis, Bassa, B thái lan,…