Hiện trong SX đang sử dụng 4 phương pháp nhân giống chính đối với hoa cúc đó là:

Tách mầm giá: Cây giống được trồng bằng tách mầm giá.

Giâm cành: Cây giống trồng bằng giâm ngọn cành (từ cây được giữ qua hè).

Nuôi cấy mô tế bào: Cây nuôi cấy mô được trồng trực tiếp ra đồng để lấy hoa thương phẩm.

Kết hợp nuôi cấy mô và giâm ngọn: Lấy cây nuôi cấy mô làm cây mẹ, sau trồng 2 tháng tiến hành khai thác mầm để giâm.

Theo kỹ sư Đặng Văn Đông, Viện Nghiên cứu rau quả, trong 4 phương pháp trên, phương pháp nuôi cấy mô kết hợp với giâm cành có hiệu quả hơn cả. Theo kết quả nghiên cứu, sử dụng phương pháp nuôi cấy mô kết hợp với giâm cành đạt tỷ lệ cây sống 100%, thời gian từ trồng đến ra hoa là 118 ngày, trong khi ở các phương pháp khác, con số tương ứng là 81 – 97% và 121 – 131 ngày.

Về tỷ lệ nở hoa và chất lượng hoa, phương pháp nuôi cấy mô kết hợp giâm cành cũng thể hiện tính ưu việt hơn hẳn (đạt 100% hoa nở, đường kính hoa to nhất: 13,8cm, độ bền cắm lọ lâu nhất: 16,6 ngày). Trong khi ở các phương pháp khác con số tương ứng là 90,1 – 96,8%, 11,7 – 12,1cm, 12,3 – 14,7 ngày. Sử dụng phương pháp tách mầm, giâm cành, giá thành cây thấp (40 – 60đ/cây) nhưng chất lượng cây giống không bảo đảm. Cây nuôi cấy mô kỹ thuật phức tạp, giá thành cao. Phương pháp nuôi cấy mô kết hợp giâm cành giá thành hạ (một cây mẹ nuôi cấy mô cho 30 – 35 cành giâm). Do vậy ở phương pháp này lãi thuần cũng đạt cao nhất.