Hoa mẫu đon do trong thời gian sinh truởng kéo dài từ mùa xuân khô ráo, hè thu ấm áp đến mùa đông lạnh lẽo, với điều kiện tự nhiên nhu vậy, kinh qua hệ thống phát dục trải dài năm tháng, nên dần dần hình thành tập tánh: "Chịu lạnh sợ nóng, ua ráo, ghét ẩm", nên từ hoang dại di thực vào Lạc Duong, Hà Trạch nuôi trồng, gặp đúng điều kiện khí tiết hai noi này rất thích hợp, nên ngày càng phát triển mạnh. Vị trí Lạc Duong ở đúng ngay vi độ Bắc 34,4o hằng năm ôn độ bình quân 15,7oC, luong mua bình quân 610,2 ly, mùa đông không lạnh gắt, hè không nóng cháy, quanh năm mua thuận gió hòa... và vị thế của Hà Trạch cung ở vào Bắc vi độ 35,20o, khí hậu tuong cận với Lạc Duong, không chênh lệch mấy, chúng ta có thể thấy điều kiện tự nhiên hai noi này đặc biệt thích nghi cho sự sinh truởng của hoa mẫu đon.

Đất thích hợp cho cây mẫu đon phải ở noi có tầng đất sâu, dày, toi xốp, maỡu mỡ, loại đất mềm thoát nuớc hoặc đất cát rất tốt, tốt nhất tầng đất mềm dẻo bên trên, dày độ 1 mét, bên duới tầng đất pha cát. Loại cây này không thích hợp với đất mặn, muối hoặc đất nóng.

Hiện nay tại các miền Nam, Bắc Trung Quốc đều có nuôi trồng hoa mẫu đon, có thể nói độ ẩm đối với điều kiện sinh tồn chủ yếu của loại hoa này không ảnh huởng mấy, mà độ nóng (bao gồm độ nóng của đất) đối với mẫu đon phản ứng rất là mẫn cảm, hoa mẫu đon thích hợp với địa thế cao ráo, tầng đất sâu dày, thoát nuớc tốt, rất sợ ún nuớc nhất là vào mùa hè, mua to nuớc không thoát hết, làm nóng chết rễ, cho dù thời gian ngập ún ngắn, cung đều có hại với hoa mẫu đơn.