Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tuyển chọn thành công giống hoa lay ơn đỏ 09 từ tập đoàn giống nhập nội.

Giống hoa lay ơn này có các đặc điểm chính như sau: sinh trưởng và phát triển tốt khi trồng trong vụ đông ở phía Bắc để thu hoa vào dịp tết Nguyên đán và 8.3, có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh hại, đặc biệt là bệnh khô đầu lá. Thời gian sinh trưởng từ 85 đến 90 ngày, chiều cao cây đạt trên 120 cm, số hoa 13 hoa/cụm, màu hoa đỏ cờ, độ bền hoa cắm đạt 7 - 8 ngày.

Giống lay ơn đỏ 09 cho hiệu quả kinh tế cao gấp 1,5 lần so với giống thông thường và là giống được thị trường tiêu dùng ưa chuộng. Giống lay ơn đỏ 09 thích hợp trồng trên các chân đất phù sa, đất thịt nhẹ, tốt nhất trồng trên chân đất được luân canh với lúa nước.