Vật liệu

Trước khi dự định sang chậu chia cây, các vật liệu nên cần phải dự trù trước, nên ngâm các vật liệu vài ngày, không nên dùng potting soil (đất) tuy gọi là thổ lan, nhưng không nên trồng với đất hay trồng dưới đất vì dễ bị ứ nước – sẽ bị thối rễ, có thể dùng vỏ cây thông hay vỏ dừa và perlite, khi dùng vỏ dừa nên ngâm cho thật kỹ, khi nào không còn thấy đậm như nước trà nữa thì dùng tốt hơn.

Phương thức trộn vật liệu.

Trồng thổ lan bằng:
- Vỏ thông vừa ½ (medium grade) 4 phần vỏ thông 1 phần perlite size #3
- Vỏ thông lớn ¾ (large grade) 4 phần vỏ thông 1 phần perlite size #4
- Vỏ dừa vừa ½ (medium grade) 4 phần vỏ dừa 1 phần perlite size #3
- Vỏ dừa lớn ¾ (large grade) 4 phần vỏ dừa 1 phần perlite size #4