Trước tiên nên chọn ra một số cây cần sang chậu, và tưới đẫm trước một ngày, tưới nước trước là có vài lý do như sau:
1) Dễ lấy cây ra khỏi chậu hơn là để chậu khô.
2) Dễ lấy vật liệu cũ bị mục ra.
3) Rễ sẽ mềm dẻo hơn nên ít bị gẫy.
4) Củ lan ít bị khô và teo lại vì một thời gian không được tưới nước sau khi thay chậu.
Muốn lấy cây ra khỏi chậu dùng một cái búa cao xu nhỏ, gõ nhẹ chung quanh miệng chậu cho đến khi chậu rớt ra, khi lấy cây ra khỏi chậu - kế tiếp là dùng dao cắt khoảng 2” (5 phân) từ phía dưới sau đó dùng vật nhọn nhỏ để lấy ra hết vật liệu cũ.

Khi lấy ra hết vật liệu cũ, nên tách bỏ bớt những củ trọc để lại nhiều củ trọc trong chậu sẻ không có lợi chỉ làm cho chật chậu, còn có thể làm hại tới cây. Những củ trọc sẽ có cơ hội phát triển trở lại, nếu lấy ra lau sạch và bỏ vào bao nylon, buộc miệng kín lại rồi để vào chỗ rợp mát, khi nào củ mọc mầm ra rễ rồi đem ra trồng lại. Kế tiếp là tỉa bỏ những rễ chết, nếu như rễ bị thối toàn bộ - đừng cắt bỏ hết rễ, chừa lại một ít, để cho cây đứng vững, nhưng phải tuốt bỏ vỏ bao bọc bên ngoài, chỉ chừa lại những sợi chỉ bên trong