Người ta trồng lan với khá nhiều công thức khác nhau, sau đây là một vài công thức khá thông dụng và kết quả mỹ mãn.

LAN ĐẤT CYMBIDIUM,


Vỏ thông nhỏ 1/8 - ¼”; (Fine grade) 5 phần
Vỏ thông vừa ½”; (Medium grade) 2 phần
Vỏ dừa nhỏ hoặc lớn (Coconut chip) 2 phần
Cát số 12 1 phần
Gổ thông đỏ (red wood shaving) 1/2 phần

CATTLEYA, LAELIA, SCHOMGBURKIA, PHALAENOPSIS v.v...
Vỏ thông vừa ½” 6 phần
Vỏ dừa lớn ½” 2 phần
Đá xanh hay đá xốp 2 phần
Perlite 1 phần
Gổ thông đỏ 1/2 phần

DENDROBIUM
Vỏ thông vừa ½” 4 phần
Vỏ dừa ½” 2 phần
Đá xanh hay đá xốp 4 phần
Gỗ thông đỏ 1/2 phần

NỮ HÀI VÀ CÁC CÂY CÓ RỄ NHỎ NHƯ MILTONIA, ONCIDIUM
Vỏ thông nhỏ 1/8” 6 phần
Vỏ dừa nhỏ ¼” 2 phần
Than nhỏ 1/8-¼” 1 phần
Đá bọt Perlite 1 phần
Gỗ thông đỏ 1/2 phần