Cây này trước kia thuộc loài Epidendrum, nguyên xứ tại El Salvador lá nhỏ, thân mảnh mai chùm hoa tim đỏ (schweinfurthianum) hay hồng nhạt (centradenia) Oerstedella schweinfurthianum thân cao tới 2 thước. Khi nở hoa, đầu các cành nhỏ xuốt từ gốc tới ngọn chỗ nào cũng có hoa.