MÔI TRƯỜNG

Môi trường trồng cây lồng đèn , hoa đăng phải giữ được nước , nhưng phải dễ tháo nước , tháot nước tốt . Có giống mọc thẳng đứng có thể dùng một hom mà thôi trong chậu 10 - 13cm . Còn trồng giỏ treo 25 cm thì cần 3-5 hom


KHOẢNG CÁCH

Thoạt tiên có thể trồng chậu này qua chậu khác . Nhưng khoảng cách cuối cùng thích hợp trong chậu 10 cm đường kính là 2 hay 2, 5 cây cho mỗi square foot .