SÂU BỌ

Bướm trắng hay phá hoại Fuchsia nhất . Rầy mềm (Aphids) làm quăn lá và cũng làm cây trồng hư hại lớn .Ngoài ra còn có bù lạch ( Thrips ) , rệp bột ( Mealy bugs ) nhện đỏ ( Spider mites )rệp vảy ( Scales ) ..


BỆNH CÂY

Bệnh rỉ có thể làm nhân giống và sản xuất cây mất mát nhiều . Vài giống kháng được bệnh rỉ . Làm cây thoáng khí , khoảng cách thích hợp và giữ gìn vệ sinh cây tốt là phương pháp ngừa trừ bệnh . Botrytic blight (Botritic cinerea ) thối rễ do nhiều loài khuẩn gây ra khi môi trường quá ẩm ướt.