Giống như lục bình ta nhưng có thân dài mà lá nhỏ hơn. Ðây là loài thực vật phù sinh dễ phát triển thành bè nổi bềnh bồng trên mặt nước. Do vậy trồng làm thuỷ cảnh trong chậu chỉ cần nước, không đổ bùn. Lục bình nở vòi hoa dài, chi chít vô số chùm hoa tím ngắt.