Nở nhiều cánh sắp xếp to như hoa hồng. Cánh bèo màu xanh ngọc, không thấm nước dù sống trên mặt nước. Chậu thuỷ cảnh này chỉ chứa nước để thả bèo nổi yên bình, sinh sôi đầy mặt nước gặp xao động dập dờn tan rồi hợp thành mảng xanh tĩnh lặng.