Cánh bèo nhỏ xíu cong vắt như chiếc phễu (quặng), nâu nâu màu lá úa. Thả bèo này vào chậu nước đầy, bèo nổi từng cụm, nảy nở phù sinh kín mặt chậu. Loài thuỷ cảnh này có vẻ đẹp vừa gần gũi vừa lạ lùng, bí ẩn.