Tíêng Thái là “Mốp Pha Nát”. Cây có thân mảnh màu nâu đỏ, gai đơn nhọn, xếp thành hàng hơi xoắn theo chiều khu ốc, lá thuôn dài phình to ở giữa, đầu tóp nhỏ nhọn ở đuôi, màu xanh ở mặt trên, màu phớt nâu ở mặt dưới và gân lá cũng màu nâu khá đẹp. Chùm hoa to trung bình, màu đỏ tươi pha màu hồng cánh sen tuyệt đẹp đặc biệt chùm hoa chỉ có 8 hoa. Cây mọc khoẻ, khá sai hoa, hoa lâu tàn.