Tiếng Thái là “Mín Khoảnh”. Cây có thân to màu nâu đỏ. Gai kép, lá khá to hình bầu dục ngược, phình ở giữa, màu xanh bóng. Chùm hoa hơi nhỏ nhưng rất sai hoa với màu hồng phớt xanh tươi đẹp.