Tiếng Thái là “Díng Luôn”. Cây có thân khá to với màu nâu xám, gai to và nhọn, lá thuôn dài màu xanh bóng, chùm hoa to đều cở 16 hoa, màu hồng pha vàng. Đặc biệt cây này lá rất đẹp, lúc nào cũng có màu xanh tươi, còn hoa rất lâu tàn, có người trông cho ra hoa để phát tài, do đó cây được nhiều người ưa thích. Cây này cũng rất sai hoa, mỗi nách lá đều có một vòi hoa, màu sắc rất đẹp lại lâu tàn.