Tiếng Thái là “Cháo Sao” cây có thân màu nâu đỏ, gai kép lá thuôn dài to màu xanh bóng, chùm hoa dài cở 16 hoa to, màu vàng nhạt rất đẹp, cũng là cây đời mới.