Tiếng Thái là “ Chắc Ca Phát “ đây là cây đời mới rất nổi tíêng với thân mập màu xanh nâu, gai đơn to màu nâu chỉa lên trời chứ không chỉa ngang ra như một số cây khác, đây cũng chính là đặc điểm nhận ra cây bát tiên hoàng đế. Lá rất to hình bầu dục dài, phiến phình to màu xanh sáng, chùm hoa to có 16 hoa màu đỏ tươi.