Tiếng Thái là “Căm Phèng Nương Chin Cháo Siên”, là cây xương rồng Euphorbia rất nổi tiếng với thân xoè to, màu xanh bóng có nhiều lá nhỏ hình bầu dục, tập trung ở đỉnh. Chuyên dùng làm gốc ghép để ghép nhiều cây Bát Tiên lên xoè ra, ra hoa đủ màu sắc rất đẹp, cây rất sai hoa và hiếm, được nhiều người ưa thích.