Tiếng Thái là “ Ca Tăn Du “, là cây có thân màu xanh nâu, gai kép dài, màu xanh bóng. Hoa chùm màu cam phớt vàng với nhiều đóm đỏ nhỏ, hoa có thể ra một chùm đến 16 hoa rất đẹp nhưng hơi nhỏ, nay được coi như cây đời cũ, dùng để làm gốc ghép rất tốt.