Chọn đất bằng phẳng tơi xốp nhẹ pH 5,5-6,5 làm đất kỹ, lên luống rộng 1,2m. Phân bón lót trước khi lên luống khỏang 20-30 tấn/ chuồng mục + 400 supe lân + 500 vôi bột cho 1ha.

Đất phải trảng nắng, đất luôn ẩm nhưng không ướt. Trồng nơi thiếu ánh sáng, thiếu oxy hoa sẽ không có màu đẹp, mùi thơm sẽ mất.