Chiết cành có thể làm quanh năm nhưng tách vụ hoa vào mùa thu hoạch phải chiết cành làm cây chóng cỗi, ít hoa và rất dể bị nhiễm bệnh. Người ta có thể phơi nỏ đất bùn ao, ruộng hẩu, rồi tán nhỏ, trộn với nước chất kích thích ra rễ, rồi bó vào vết chiết, bọc ngoài bằng túi nilong rồi buộc chặt, hằng ngày ta nên tưới nước để giữ ẩm cho bầu đất. Khỏang vài ba tuần, chung quanh bầu đất sẽ có nhiều rễ non bắn ra.Chờ khi rễ có màu trắng ngà thì dùng dao bén cắt tiện cành này ra khỏi cây hồng mẹ để đem trồng nơi khác

Nên tiến hành việc chiết cành khi cây hồng mẹ sung sức và nên chiết một cành mà thôi, để tránh cây mẹ khỏi mất sức.

Đây là phương pháp ưu việt nhất, thường tiến hành đốivới các giống qúi như hồng Đà Lạt. Đễ tiến hành ta phải sản xuất gốc ghép. Gốc ghép ta nên chọn cây có khả năng thích nghi tốt đối với điều kiện sinh thái của từng vùng.