1. Thành phần giá thể

- Xỉ than, Vôi bột, Phân hữu cơ vi sinh, N-P-K, Trấu, Đất mặt.
- Đào bóc lớp đất mặt trong luống sâu: 40-45cm. Để riêng lớp đất mặt, nhặt sạch rễ cây cỏ, tàn dư thực vật, sỏi đá….
- Làm đất lên luống: Rộng 1 - 1,2m. Cao 20 - 30 cm để thoát nước.

2. Phương pháp phối trộn

+ Dải một lớp sỉ than dầy 10cm. Cho các viên sỉ to xuống dưới sau đó rải lớp sỉ nhỏ lên trên . Có thể trộn lớp sỉ than nhỏ này với đất mặt để trồng.
Mục đích: Tăng khả năng thấm hút nước bề mặt. Đảm bảo lượng không khí cho rễ cây hô hấp . Chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn gây bệnh từ tầng đất dưới...
+ Dải 30cm đất mặt đã được nhặt sạch thân rễ cỏ và sỏi đá …
+ Dải đều 1 lớp trấu trên mặt luống: 30 kg/100m2
+ Dải tiếp 1 lớp vôi bột đều trên mặt luống: 10 kg/100m2
+ Dải tiếp 1 lớp Phân hữu cơ vi sinh: 1 tấn /100m2
+ Dải tiếp 1 lớp Phân N -P-K: 10 kg/100m2
+ Phun Viben C liều lượng: 25g/8lít nước /100m2
Trộn đều lớp giá thể trên đến độ sâu 15cm, làm nhỏ đất đảm bảo nhỏ mịn đều.
Yêu cầu : Phối trộn Giá thể + sử lý đất trước khi trồng từ: 7-10 ngày.