- Bón thúc N - P- K 5-10-3:
+ Tháng thứ 1: Bón 50g/m2
+ Tháng thứ 2: Bón 70g/m2 + Phun Pomior 0,3% qua lá
+ Tháng thứ 3: Bón 70g/m2 + Phun PotasPhosphas 0,25% qua lá
- Phương pháp bón:
+ Bón NPK: Dùng Dầm rạch nhẹ ở giữa các hàng cây, ở độ sâu từ 2 – 3 cm. Trộn đều phân với đất bột khô để bón cho đều. Sau khi bón cần lấp đất ngay chú ý cần lấp kín phân để phân không bị khô, cây dễ hấp thụ.
+ Bón thúc qua lá:
Dùng Pomior hoà với nước phun uớt đẫm thân lá. Liều lượng dùng: 30 - 40 ml Pomior pha với 10 lít nước.
PotasPhosphas 0,25% khi cây bắt đầu phân hoá mầm hoa, từ 7- 10 ngày phun 1 lần, phun ướt đẫm lá.