Bảo quản hoa tươi:

Với hoa cắt cành nở sớm hơn trước thời điểm tiêu thụ cần có kho lạnh để bảo quản, tuy nhiên thời gian bảo quản không quá 7 ngày.
Điều chỉnh nhiệt độ trong kho lạnh tới nhiệt độ 15OC. Xếp lần lượt các xô đựng Hoa trong kho.
Hạ dần nhiệt độ tới 8oC (cứ 6 giờ điều chỉnh nhiệt độ giảm xuống 4- 5oC cho đến khi đạt 8oC). Thời gian bảo quản ở nhiệt độ này không quá 48 giờ.
Nâng dần nhiệt độ tới 15oC (cứ 6 giờ điều chỉnh nhiệt độ tăng lên 4- 5oC cho đến khi đạt 15oC). Trong thời gian này cần chiếu sáng nhân tạo (Dùng các bóng đèn 60W chiếu sáng liên tục từ 12 - 14 giờ /ngày).

Đóng gói vận chuyển:

- Phân loại hoa theo tiêu chuẩn: Loại 1, loại 2,....
- Bó hoa: tuỳ theo yêu cầu tiêu thụ để bó hoa loại 5 cành /bó, 10 cành /bó. Chú ý phải bó chặt phần gốc trước khi đống gói.

- Đóng gói: Dùng giấy báo hoặc túi đựng hoa gói chặt các cành hoa, xếp vào thùng gỗ hoặc thùng giấy theo hướng nằm ngang, chú ý chèn chặt các bó hoa tránh va chạm trong khi vận chuyển.