Nhiệt độ không chỉ ảnh hưởng đến sự phân hoá và phát dục của hoa mà còn ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của nụ. Nụ đã được phân hoá gặp nhiệt độ thấp quá trình sinh trưởng sẽ bị chậm nên hoa cũng nở muộn.

Tuỳ vào phản ứng của các giống Cúc mà người ta chia làm 3 loại:

a.Giống không mẫn cảm với nhiệt độ:

Nhiệt độ biến động từ 10 – 270C ảnh hưởng rất nhẹ tới sự ra hoa, ở nhiệt độ > 270C thì hoa nở nhanh. Đây là các giống có thể trồng quanh năm được như vàng Đài Loan, CN93.

b.Giống phản ứng thuận lợi với nhiệt độ:

Nhiệt độ dưới 15,50C không nở thành hoa được. Ở nhiệt độ thấp mầm hoa có thể phân hoá, nhưng nụ hoa ngừng lại không phát dục. Các giống này không nên trồng muộn trong vụ đông. Tuy nhiên nếu đảm bảo được điều kiện nhiệt độ thích hợp cũng có thể trồng để cung cấp hoa quanh name.

c. giống phản ứng phụ với nhiệt độ:

Nhiệt độ > 300C thì ức chế sự ra hoa, dưới 120C làm cho hoa nở chậm nhưng không ức chế sự ra hoa. Các giống Cúc đông chỉ thích hợp trồng trong điều kiện nhiệt độ ban đêm, được khống chế ở nhiệt độ >15,50C hoặc thấp hơn một chút. Không nên trồng những giống này vào mùa hè hoặc những vùng có nhiệt độ cao.