Là biện pháp nâng các hoa ở phía dưới hoặc các hoa bị rũ xuống lên cho đều. Đây là biện pháp kĩ thuật không thể thiếu được. Đối với giống hoa nhỏ dùng dây chỉ đỡ hoa lên, phải làm sớm để tránh tổn hại hoa. Trước hết là buộc những cành và hoa rũ xuống trên những cọc cắm, cũng có thể tạo thành hình cầu cuộn bằng các vòng thép có đường kính từ 9 – 12cm. Với những giống hoa to cuống nhỏ tạo thành vòng từ 15 – 21cm, những giống cánh to, ngắn thì không cần nâng. Những giống có hình tự nhiên đẹp cũng không cần nâng.