Tuỳ theo các mục đích sử dụng khác nhau mà yêu cầu độ cao của cây cũng khác nhau, vì vậy khống chế chiều cao cây cũng là một biện pháp kĩ thuật không thể thiếu đối với hoa Cúc. Chiều cao cây do yếu tố di truyền của giống và điều kiện thâm canh chăm sóc quyết định. Giống thấp cây nhất chỉ cao khoảng 20 – 30cm, giống cao nhất có thể cao trên 3m. Thời gian sinh trưởng dài, ngắn ảnh hưởng trực tiếp đến chiều cao cây. Trong thời gian sinh trưởng dinh dưỡng với điều kiện thích hợp mỗi tuần có thể tăng 2 – 4 đốt, với giống sinh trưởng nhanh có thể dài thêm 6 – 13cm. Vì vậy điều chỉnh thời gian cắm cành, thời vụ trồng rút ngắn độ dài thời ki sinh trưởng dinh dưỡng là biện pháp khống chế chiều cao đơn giản, nhanh nhạy nhất. Ngoài ra ánh sáng, nhiệt độ, nước, phân bón cũng ảnh hưởng đến chiều cao cây.

Hiện nay người ta đã dùng chất diều tiết sinh trưởng để khống chế chiều cao cây vừa đơn giản vừa có hiệu quả.

+ Sử dụng chất điều tiết sinh trưởng GA3 để tăng chiều cao cây.

+ Sử dụng chất điều tiết để giảm chiều cao cây: CCC, Mydrin, Mét, B9, kích tố hoa Cúc (Cúc tạng tố – ADOPB).

+ Sử dụng chất điều tiết sinh trưởng để làm ngắn cuống hoa.