Lấy hoa ra khỏi bao bì và cắt xéo gốc khoảng 2 – 3 cm.

Cắm hoa vào trong nước sạch.

Thay nước và cắt gốc hai ngày 1 lần.

Nếu dùng thêm chất bảo dưỡng hoa, hoa sẽ lâu tàn hơn.