Những lá khô và bẹ lá hở không bám vào thân mía thì cần tiến hành đánh lá kết hợp với làm cỏ, xới xáo đất, bón phân. Nhưng khi đánh lá mía cần chừa lại 10-12 lá cho cây mía đủ sức quang hợp, mục đích làm thông thoáng ruộng mía, để giảm bớt tác hại sâu bệnh, tránh nước đọng và hạn chế mọc rễ thân./.Nông dân trồng mía thường có tập quán mỗi năm đều trồng lại mía mới, từ đó làm tăng thêm chi phí trồng mía. Hiện nay, diện tích trồng mía vùng nguyên liệu mía huyện Thới Bình giảm sút vì giá vật tư, công lao động, giá nguyên liệu luôn biến động bất thường. Tuy nhiên, việc chăm sóc vụ mía lưu gốc thì người dân lại bỏ ngỏ, chưa thật sự quan tâm.

Trồng mía lưu gốc có nhiều lợi thế hơn hẳn so với diện tích trồng mới. Do giảm được chi phí sản xuất khoảng 30% (chủ yếu trong các khâu làm đất, giống mía và công trồng). Mía có khả năng đẻ nhánh mạnh, tạo ra cây con từ gốc của vụ trước, nếu được chăm sóc, bón phân tốt thì năng suất và hàm lượng đường của vụ mía lưu gốc (vụ 1) cao hơn mía tơ khoảng 10,8 tấn/ha. Thời gian sinh trưởng vụ mía lưu gốc ngắn hơn, thu hoạch sớm hơn vụ mía tơ khoảng 1 tháng.