1. Bón phân thúc:
- Thúc 1: 15 ÷ 20 NST: 2kg ure, 2kg kali dùng cây nhọn đục lỗ cách gốc 10cm, sâu 8 cm, hòa nước tưới vào.
- Thúc 2: 30 ÷ 35 NST: 2kg ure, 2kg kali/sào cách bón tương tự như lần 1.
- Thúc 3: 50 ÷ 60 NST: 4kg ure, 4kg kali cách bón tương tự lần 1.

2. Chăm sóc:- Dặm: Sau trồng 4 ÷ 5 ngày, kiểm tra ruộng thay cây chết, xấu, mọc không đều, dặm vào chiều mát, dặm xong phải tưới lại nước, kết hợp nhổ sạch cỏ dại.

- Làm giàn: Dùng tre làm trụ xung quanh ruộng, giữa các luống trên giàn căng dây kẽm sau đó phủ lưới cước hoặc bỏ chà, chiều cao giàn 2m.(hoặc: Dùng cây cắm choái để khổ qua bò hoặc làm giàn theo kiểu 2 luống một cây trụ bằng tre đỡ 2 đầu, dùng lưới căng thành giàn chữ V ngược.)- Cắt tỉa: Để lại 2 ÷ 3 cành cấp 1/dây, dùng dây mền để buộc ngọn khổ qua lên choái. Cắt bỏ những dây yếu ớt, cho trái không hiệu quả tạo cho giàn thông thoáng, sản phẩm loại bỏ đem ra khỏi ruộng rau tiêu hủy

3. Tưới nước: Tưới nước đủ ẩm để cây sinh truởng, phát triển tốt.