- Bón đợt 1: Từ 7- 10 ngày sau sạ, dùng HS-997, lượng bón 150-200 kg/ha. Bón đợt 1 sớm, bón HS-997 có nhiều đạm và lân, giai đoạn này cần bón nhiều đạm và lân vì cây lúa HT mọc trong điều kiện còn gốc rạ của lúa ĐX, trời nắng nóng dễ xì phèn, dễ ngộ độc do đó cần bón nặng giai đoạn đầu để giúp cây lúa phát triển bộ rễ, đẻ nhiều nhánh, tăng năng suất về sau. Trên đất phèn bón nhiều lân sẽ giúp giảm độ độc trên đất phèn, tăng khả năng chống chịu của cây. Bón tốt giai đoạn đầu là biện pháp quan trọng để đạt năng suất cao.

- Bón đợt 2: Từ 18 đến 22 ngày sau sạ, sử dụng HS-998, lượng bón từ 150-200 kg/ha. Cây cần nhiều đạm và lân để đẻ nhiều nhánh hữu hiệu, cây phát triển bộ lá, cần bón tập trung để cây phát triển nhánh tập trung.

- Bón đợt 3: Từ 40-45 ngày sau sạ, sử dụng HS-999 , lượng bón 100-120 kg/ha. Thời kỳ tượng đồng nên cần bón nhiều kali. Sử dụng HS-999 giúp lúa tập trung trổ bông, bông to và chắc ít bị lép, tăng năng suất và chất lượng gạo.