- Để hạn chế tỷ lệ tổn thất trong bảo quản phải có dụng cụ bảo quản và chất lượng ngô đem bảo quản thích hợp.


- Về dụng cụ bảo quản:

+ Các dụng cụ chứa (chum, vại, thùng…), kho bảo quản phải khô, sạch, không có mùi lạ và có nắp kín.

+ Có thể dùng bao nhựa lồng trong bao đay hoặc bao tơ dứa.

+ Nơi bảo quản phải có mái che, khô ráo, thoáng, không bị ẩm, dột, có biện pháp phòng chống sâu mọt, chuột, chim….

+ Nhà kho phải có phên cót ngăn cách sàn và tường kho, có lưới mắt cáo chống chim chuột, được làm vệ sinh và phun thuốc phòng trừ côn trùng hại kho (như Sumithion, Malathion, DDVP, phốt phua nhôm…)


- Chất lượng ngô đem bảo quản:

+ Ngô đưa vào bảo quản phải đạt các tiêu chuẩn khô, sạch và có phân loại.

+ Để phòng chống sự phá hoại của sâu mọt, men mốc, ngô đưa vào bảo quản phải có độ ẩm dưới 13%.

+ Tỷ lệ tạp chất trong ngô đưa vào bảo quản phải dưới 1%.

+ Không có sâu mọt sống trong khối hạt.

+ Bằng mắt thường quan sát không thấy có hạt bị men mốc.

+ Tỷ lệ hạt tốt trên 97%.

+ Tỷ lệ bắp tốt 100%.