Giống Lúa PĐ211 được chọn tạo bằng phương pháp lai hữu tính từ tổ hợp lai Sahel 108/P6 với sự trợ giúp của kỹ thuật nuôi cấy bao phấn, quá trình chọn lọc theo định hướng thâm canh, có chất lượng dinh dưỡng và thương phẩm tốt (Sahel 108 là giống lúa chịu hạn và P6 là giống lúa thâm canh có hàm lượng protein cao).

Giống lúa PĐ211 thấp cây (95-100cm), có thời gian sinh trưởng (TGST) trung bình từ 115-118 ngày trong vụ Mùa, 140-145 ngày trong vụ Xuân, có dạng hình gọn, khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, khả năng đẻ nhánh khá (6-7 dảnh/khóm). Trong điều kiện đồng ruộng, giống có khả năng kháng bệnh đạo ôn và khô vằn; nhiễm nhẹ bạc lá, rầy nâu; khả năng chịu rét và chống đổ khá, độ thuần ổn định.

Giống PĐ211 có dạng bông to, dài, xếp hạt thưa, số hạt/bông cao (140-145 hạt/bông), tỷ lệ hạt chắc/bông cao (90 ±2%), độ tàn lá muộn. Giống PĐ211 cho năng suất trung bình đạt 55-60 tạ/ha trong vụ Mùa và 60-65 tạ/ha vụ Xuân, tương đương với giống lúa BC15, nếu thâm canh tốt có thể đạt trên 70 tạ/ha. Đây là giống chịu thâm canh khá, chịu hạn và chịu mặn trung bình, khả năng thích ứng rộng, gieo cấy trong trà Xuân chính vụ và Mùa trung tại các tỉnh phía Bắc.

Giống PĐ211 là giống có chất lượng gạo cao: Hàm lượng amylose thấp (18-20%), hàm lượng protein cao 10,5% tương đương với giống P6, dạng hạt gạo nhỏ dài (6,5mm), trong, cơm mềm, đậm, trắng bóng và ngon.

Giống PĐ211 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc năm 2011.