Giống lúa P9 được lai tạo và chọn lọc bằng phương pháp gia hệ từ tổ hợp lai BT7/Lúa địa phương Điện Biên. P9 đã được gửi khảo nghiệm quốc gia từ vụ Mùa 2009, Xuân 2010 và Xuân 2011.

P9 là giống được kế thừa có chọn lọc nhiều đặc tính tốt từ giống lúa bố mẹ. Đây là giống lúa cảm ôn, thời gian sinh trưởng ngắn (105-110 trong vụ Mùa, 134-137 ngày trong vụ Xuân), số ngày trổ ngắn và tập trung, khả năng đẻ nhánh, cho năng suất cao (55-65 tạ/hạ, tùy từng mùa vụ). Mặt khác, P9 có một vài đặc tính khác biệt so với giống lúa bố mẹ như màu sắc vỏ trấu vàng nâu, hạt gạo trong, hàm lượng protein cao, kháng bệnh bạc lá, nhiễm nhẹ đạo ôn, chịu rét và chống đổ tốt.

P9 có số hạt chắc/bông cao (140-150), khối lượng 1.000 hạt 21-22 gram, lớn hơn so BT7. Điều đó đã đem lại năng suất của P9 vượt hơn BT7 từ 4,4 tạ/ha ở vụ Mùa và 5,4 tạ/ha ở vụ Xuân, tương ứng tăng 8,1 và 9,4%.

Giống lúa P9 cũng đã được gửi khảo nghiệm sinh thái, xây dựng mô hình canh tác các địa phương như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hòa Bình… với diện tích tăng dần qua các vụ. Tính đến năm 2010, diện tích canh tác giống P9 đạt trên 300 ha. Năng suất đạt 56.7-65.3 tạ/ha ở vụ Xuân và 54.3-59.7 tạ/ha ở vụ Mùa, chống chịu sâu bệnh và chịu rét tốt, gạo dài trung bình và trong, cơm ngon mềm và đậm (hàm lượng amylose 17-18%). Đặc biệt, giống P9 là giống có hàm lượng dinh dưỡng tốt (hàm lượng protein 11%).

P9 là giống lúa thuần được các địa phương tham gia khảo nghiệm và Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón quốc gia đánh giá là giống khảo nghiệm có nhiều triển vọng. P9 có khả năng thích ứng rộng, sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiều chất đất khác nhau, đồng thời có thể tham gia vào cơ cấu giống của các vùng bị chua mặn nhẹ và bấp bênh nước. Hiện nay, giống lúa P9 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc.