Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen do vi rút gây ra, là đối tượng gây hại rất nguy hiểm trên lúa và ngô cho đến nay chưa có thuốc phòng trị; Rầy là môi giới truyền bệnh, do vậy mức độ lây lan rất nhanh và khó kiểm soát. Vì vậy phải áp dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ:

* Phòng bệnh:

- Gieo trồng giống lúa kháng rầy. Gieo cấy tập trung, thực hiện một vùng, một giống, một thời gian trong khung thời vụ tốt nhất.

- Thực hiện triệt để và đồng bộ các biện pháp phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ.

- Xử lý mấm trước khi gieo bằng thuốc đặc hiệu Kola 600FS, Cruiser Plus 312.5FS để trừ rầy ngay từ giai đoạn đầu của cây lúa. Trong vụ xuân che phủ nilon cho mạ để hạn chế rầy xâm nhập (ban ngày mở nilon ).

- Áp dụng các biện pháp canh tác đồng bộ để tạo cây lúa khoẻ, nhất là giai đoạn lúa non để gia tăng sức đề kháng của cây.

* Trừ bệnh:

Biện pháp trừ bệnh hữu hiệu nhất là tiêu huỷ nguồn bệnh trên đồng ruộng, cụ thể sau:

- Giai đoạn lúa dưới 30 ngày tuổi, nếu ruộng lúa bị nhiễm bệnh trên 20% số dảnh thì phải tiêu huỷ ngay bằng cách tiêu huỷ hoặc cày vùi cả ruộng để diệt mầm bệnh; trước khi cày vùi phải phun trừ rầy triệt để tránh rầy phát tán sang ruộng khác.

Nếu bị nhiễm nhẹ dưới 20% số dảnh thì phải nhổ bỏ cây bệnh và vùi xuống ruộng, không bỏ tràn lan trên bờ.