1. Thời vụ trồng.

Trồng lạc từ 20-8 - 30-9, tốt nhất là 20-8 - 20-9.

2. Trồng, chăm sóc.

- Chọn ruộng đất cát pha, thịt nhẹ, chân đất trồng đậu tương hè, lúa mùa sớm hoặc chân mạ mùa để trồng lạc. Làm đất kỹ, nhặt sạch cỏ dại trước khi lên luống. - Lượng giống cần cho 1 sào (360 m2) là 7 - 7,5 kg lạc vỏ. Chú ý trước khi bóc lạc để trồng nên phơi lại 1 - 2 nắng nhẹ và tưới nước bảo đảm 65- 70% độ ẩm đất.

- Phân bón:

+ Lượng phân bón tính cho 1 sào gồm: Phân chuồng hoai mục 250 - 300 kg; đạm, urê 4 - 5 kg; supe lân Lâm Thao 20 - 25 kg; kali clorua 5 - 6 kg; vôi bột 20 - 25 kg.

+ Phương pháp bón: Bón lót 50% vôi bột trước lúc lên luống, bón vào rạch giữa luống toàn bộ các loại phân. Khi cây lạc tắt hoa bón nốt 50% vôi bột còn lại.

- Lên luống rộng 55 - 60cm, cao 25 - 30cm. Trồng hai hàng dọc trên luống cách nhau 25-30cm, cách mép luống 12cm, tra 2 hạt/hốc cách nhau 10 - 12cm, bảo đảm mật độ 30 - 35 cây/m2. Lấp một lớp đất mặt nhỏ hay phù sa, bùn ao ải đập nhỏ dày 3 - 4 cm lên trên hạt. Tiến hành phun thuốc trừ cỏ ngay sau khi trồng.

- Kỹ thuật che phủ ni-lông, xác hữu cơ cho lạc: Dùng ni-lông màu trắng có độ dày 0,007- 0,01 mm, hình ống, khổ 45-50 cm, rọc làm đôi trùm kín luống lạc; dùng cuốc vét đất hai bên rãnh luống chèn kỹ xung quanh và ở giữa để gió không làm bay ni-lông. Khi thấy lạc mọc đội ni-lông, dùng tay xé ni-lông rộng 5-7 cm để cây lạc chui ra khỏi ni-lông. Nếu cây nào có lá mầm nằm trong đất cần phải dùng tay vén đất để lộ 2 lá mầm ra ngoài không khí.

Có thể dùng rơm, rạ, thân cây đậu tương cắt ngắn 20-25 cm, che phủ toàn bộ mặt luống thay cho ni-lông.

- Tưới nước: Cây lạc cần độ ẩm 65 - 70% độ ẩm đất từ khi gieo đến bói hoa và 70 - 80% từ khi ra hoa rộ đến chắc hạt mới cho năng suất cao.

- Thu hoạch: Khi nhổ thăm thấy 80% số củ trở lên già, tiến hành thu hoạch; cần rửa sạch, phân loại củ già, bánh tẻ, củ non để sử dụng cho các mục đích khác nhau.