3 giảm:

- Giảm lượng giống gieo sạ: Bà con nông dân gieo sạ đa số là hơn 150 kg/ha, làm tăng chi phí tiền giống, tăng mật độ số cây lúa trên ruộng làm dễ phát sinh sâu bệnh trên ruộng lúa, hao tốn thêm số lần phun xịt thuốc, tốn chất dinh dưỡng nhiều, phải bón thêm phân.

- Giảm lượng thuốc trừ sâu bệnh: Thuốc BVTV đa số đều là những độc chất, sử dụng nhiều sẽ đem lại nguy cơ có hại cho con người, cho gia cầm, gia súc, các động vật thủy sinh và môi trường nước và đất. Nếu áp dụng tốt kiến thức về IPM, gieo sạ đúng liều lượng hạt giống, bón phân cân đối, hợp lý, sử dụng những loại phân bón chuyên dùng cho lúa có bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng trung vi lượng (TE) thì sẽ hạn chế sâu bệnh.

- Giảm lượng phân đạm (N): Các loại phân đạm như Urê, SA... nhanh làm cho lúa bốc (sinh trưởng nhanh, lá lúa chuyển màu xanh nhanh). Nhưng nếu bón quá lượng phân đạm so với nhu cầu của cây lúa thì sẽ làm cho cây lúa mất cân đối về dinh dưỡng, dễ bị sâu bệnh tấn công, dẫn đến giảm năng suất. Lãng phí tiền mua phân. Lượng đạm (N) dư thừa làm ô nhiễm môi trường. Sử dụng phân NPK chuyên dùng cho lúa, sử dụng dụng cụ bảng so màu lá lúa để đáp ứng đúng và đủ nhu cầu N.

3 tăng:

- Tăng năng suất lúa: áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trồng lúa, áp dụng 3 giảm.

- Tăng chất lượng lúa gạo: sử dụng đúng giống lúa, bón phân cân đối hợp lý, làm tốt kỹ thuật sau thu hoạch

- Tăng hiệu quả kinh tế: áp dụng tốt chương trình 3 giảm và 3 yếu tố tăng kể trên thì việc tăng hiệu quả kinh tế.