So với lúa làm đất, lúa không làm đất sinh trưởng nhanh hơn, rút ngắn thời vụ từ 7-10 ngày, chi phí đầu tư giảm 107 nghìn đồng/sào...

Sáng 14-9, tại xã Thái Tân (Nam Sách), Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức đánh giá kết quả khảo nghiệm biện pháp gieo cấy lúa không làm đất (KLĐ) ở vụ mùa thứ 4 liên tiếp. Vùng khảo nghiệm có diện tích 25 ha, gieo cấy 3 giống lúa Bắc thơm 7, Khang dân 18, Q5. Nông dân áp dụng biện pháp gieo cấy lúa KLĐ sẽ dùng thuốc trừ cỏ Gramoxone 20SL để xử lý gốc rạ. Đối với mạ gieo thẳng, nông dân bón phân lần đầu khi “tráng mống”. Sau đó, việc gieo cấy, chăm sóc, phòng, trừ dịch hại như bình thường.

So với lúa làm đất, lúa KLĐ sinh trưởng nhanh hơn, rút ngắn thời vụ từ 7-10 ngày, chi phí đầu tư giảm 107 nghìn đồng/sào do không phải mất công cày, bừa. Tính toán theo lý thuyết, lúa KLĐ cho năng suất cao hơn 6,1 kg/sào so với lúa làm đất. Tuy nhiên, diện tích lúa KLĐ bị bệnh khô vằn, bệnh đốm nâu cao hơn lúa làm đất, còn các loại dịch hại khác không có sự khác biệt lớn.

Từ vụ mùa 2010 đến nay, các vùng khảo nghiệm phương pháp này đã được triển khai ở nhiều huyện với xu hướng ngày càng mở rộng. Trong vụ mùa này, huyện Thanh Hà có 110 ha lúa KLĐ ở 13 xã, huyện Nam Sách có gần 40 ha ở 3 xã.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo nông dân nên gieo cấy lúa KLĐ ở vụ mùa (không nên áp dụng ở vụ chiêm xuân) nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, rút ngắn thời vụ để trồng cây rau màu vụ đông. Biện pháp này áp dụng cho lúa gieo thẳng và cấy mạ non.