Trung tâm khuyến nông tỉnh Hà Nam cho biết: sau nhiều vụ sản xuất thử nghiệm mô hình "Lúa gieo thẳng" thành công, đến nay trong tỉnh đã có hàng chục hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đang áp dụng mô hình này cho sản xuất vụ mùa tới với quy mô từ 5 đến 15 ha.

Các giống lúa được tuyển chọn gieo thẳng trong vụ mùa này là Việt lai 24, Việt lai 20, Khang dân, Việt hương... Đây là sự thay đổi thói quen và tập quán sản xuất lúa nước truyền thống, được giới chuyên môn rất quan tâm. Kết quả khảo sát đánh giá của ngành nông nghiệp Hà Nam vụ lúa đông xuân vừa qua cho thấy: năng suất "Lúa gieo thẳng" cao hơn lúa cấy 10 đến 15%. Điển hình như giống lúa Nhị Ưu 602 được gieo thẳng tại HTX Bình Minh (Bình Lục) năng suất đạt hơn 89 tạ/ha; giống Nhị ưu 84 đạt 83 tạ/ha; giống Bắc thơm số 7 đạt 69 tạ/ha...Trong khi đó, lúa cấy của Hà Nam cùng vụ đông xuân năm nay năng suất trung bình đạt 63 tạ/ha.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối hợp với nhiều HTX hỗ trợ, hướng dẫn các hộ dân chọn giống, làm đất, chăm sóc lúa mới gieo để cây trồng sinh trưởng tốt. Đến nay, các HTX Nhân Mỹ và Nhân Phúc (huyện Lý Nhân) đang gieo 20 ha "Lúa gieo thẳng" bằng công cụ sạ hàng; HTX Bình Minh, xã Trung Lương (Bình Lục) gieo 15 ha; HTX Thanh Nguyên, xã Thanh Nguyên (Thanh Liêm) gieo thẳng 10 ha. Theo các nhà chuyên môn, chi phí đầu tư sản xuất lúa gieo thẳng chỉ bằng xấp xỉ 50 - 60% so với lúa cấy theo phương pháp truyền thống. Do áp dụng công cụ sạ hàng nên thời gian gieo thẳng chỉ có từ 70 đến 90 phút/mẫu bắc bộ (3.600 m2), trong khi đó lúa cấy bằng mạ cùng diện tích hết khoảng 7 đến 10 ngày công lao động. Mô hình lúa gieo thẳng còn rút ngắn thời gian sinh trưởng từ 7 đến 10 ngày so với lúa cấy, giúp nông dân có điều kiện canh tác các loại hoa màu khác. Tuy vậy, phương pháp gieo thẳng cũng khó thực hiện ở nơi ruộng đất manh mún, ruộng trũng và khó điều tiết mức nước thích hợp đối với cây trồng thời điểm mới gieo. Quy trình chăm sóc, bảo vệ lúa gieo thẳng cũng đòi hỏi tuân thủ đúng kỹ thuật, khắt khe hơn so với lúa cấy.